Find a car

*Based on a 60 month repayment
< Back
Make
< Back
Model
Any age
< Back
Age
Any mileage
< Back
Mileage
Any
< Back
Vehicle Specification
Any
< Back
Engine

Drive happy in Borth-y-Gest, Gwynedd

Carcraft has changed in that we no longer have any physical dealerships.

The all new Carcraft is a website featuring thousands of quality used cars, all available from independent dealers we know & trust from across the UK, all of whom have been through our rigorous approval process. Which means whatever car you choose on this website, you’re sure to be driving away happy.

Finding the right car near you couldn’t be easier!

Find below a sample of used cars available in Borth-y-Gest, Gwynedd.

Drive happy in

Aberangell Aber-Cywarch
Aberdaron Aberdesach
Aberdyfi Abererch
Abergwyngregyn Abergynolwyn
Aberllefenni Abersoch
Abertrinant Afon Wen
Anelog Arthog
Bala/Y Bala Bangor
Barmouth/Abermaw Beddgelert
Bethania Bethel
Bethesda Betws Garmon
Blaenau Ffestiniog Boduan
Bontddu Bontnewydd
Borth-y-Gest Botwnnog
Braichmelyn Brithdir
Bronaber Bryn
Bryn Bwbach Bryn Eglwys
Bryncir Bryncroes
Bryncrug Brynglas Sta
Bryn-mawr Brynrefail
Bryn-y-mor Bwlch
Bwlch-derwin Bwlchtocyn
Bwlchyllyn Cae Clyd
Caeathro Caerdeon
Caerhun Caernarfon
Capel Uchaf Capel-y-graig
Carmel Carreg y Gath
Cefn-ddwysarn Ceidio
Cenin Ceunant
Chwilog Cilgwyn
Clipiau Clwt-y-bont
Clynnog-fawr Coed Mawr
Coed Ystumgwern Coed-y-parc
Congl-y-wal Corris
Corris Uchaf Criccieth
Croesor Croesywaun
Cutiau Cwm-Cewydd
Cwm-y-glo Cwrt
Deiniolen Denio
Dinas Dinas Dinlle
Dinas-Mawddwy Dinorwic
Dinorwig Dolbenmaen
Dol-ffanog Dolgellau
Dolgoch Dolhendre
Dolydd Dyffryn Ardudwy
Edern Efailnewydd
Eisingrug Fachell
Fachwen Fairbourne
Friog Frongoch
Gallt-y-foel Ganllwyd
Garndolbenmaen Garnfadryn
Garreg Garth
Gellilydan Gerlan
Glan Adda Glan Dwyfach
Glan-yr-afon Glan-y-wern
Glasinfryn Golan
Gorddinog Groesffordd
Groeslon Gryn Goch
Gwastadgoed Gwastadnant
Harlech Hawddamor
Hendre Hirael
Llan Ffestiniog Llanaber
Llanaelhaearn Llanarmon
Llanbedr Llanbedrog
Llanberis Llandanwg
Llanddeiniolen Llandderfel
Llanddwywe Llandecwyn
Llandwrog Llandygai
Llanegryn Llanelltyd
Llanenddwyn Llanengan
Llanfachreth Llanfaglan
Llanfair Llanfihangel-y-pennant
Llanfihangel-y-traethau Llanfor
Llanfrothen Llangelynnin
Llangian Llangower
Llangwnnadl Llangybi
Llaniestyn Llanllechid
Llanllyfni Llannor
Llanrug Llanuwchllyn
Llanwnda Llanycil
Llanymawddwy Llanystumdwy
Llecheiddior Llechfraith
Llidiardau Llithfaen
Llugwy Llwyndyrys
Llwyngwril Lôn
Machroes Maentwrog
Maesgeirchen Mallwyd
Manod Minffordd
Minllyn Moel Tryfan
Morfa Morfa Bychan
Morfa Nefyn Myndd Llandegai
Mynydd Gilan Mynytho
Nannau Nant Peris or Old Llanberis
Nantlle Nantmor
Nasareth Nebo
Nefyn Old Llanberis or Nant Peris
Pandy Pant
Pant Glâs Pantperthog
Parc Penbodlas
Pencaenewydd Pendre
Pen-gilfach Penhelig
Penisa'r Waun Penllech
Penmaenpool Penmorfa
Pennal Penrallt
Penrhos Penrhos-garnedd
Penrhyndeudraeth Pentir
Pentre Gwynfryn Pentrefelin
Pentreuchaf Pen-y-bont
Pen-y-bryn Penycaerau
Penyffridd Pen-y-graig
Penygroes Pen-y-groeslon
Pistyll Pontllyfni
Pont-Rhythallt Pont-rug
Porth Colmon Porthmadog
Portmeirion Prenteg
Pwllheli Rachub
Rhiw Rhiwbryfdir
Rhiwen Rhiwlas
Rhos Isaf Rhos-ddû
Rhosdylluan Rhos-fawr
Rhosgadfan Rhosgyll
Rhoshirwaun Rhoslan
Rhoslefain Rhostryfan
Rhos-y-gwaliau Rhos-y-llan
Rhyd Rhyd-Ddu
Rhydlios Rhyd-uchaf
Rhyd-y-clafdy Rhyd-y-gwystl
Rhydymain Rhyd-yr-onen
Rhyd-y-sarn Sarn Mellteyrn
Sarnau Sarn-bâch
Saron Seion
Sling Soar
South Beach/Marian-y-de Tabor
Tai-morfa Talardd
Talsarnau Tal-y-bont
Tal-y-llyn Talysarn
Tal-y-waenydd Tan-lan
Tan-y-bwlch Tanygrisiau
Tan-y-mynydd Tanysgafell
Terfyn Trawsfynydd
Trefaes Trefor
Tregarth Tremadog
Tudweiliog Tyn-lon
Tywyn Upper Bangor
Uwchmynydd Vaynol Hall
Waen-pentir Waen-wen
Waterloo Port Waun
Waunfawr Wenallt
Wern West End/Marian-y-mor
Y Felinheli Y Ffôr
Y Fron Ynys

Nearest 12 cars to Borth-y-Gest