Find a car

*Based on a 60 month repayment
< Back
Make
< Back
Model
Any age
< Back
Age
Any mileage
< Back
Mileage
Any
< Back
Vehicle Specification
Any
< Back
Engine

Drive happy in Ceredigion

Carcraft has changed in that we no longer have any physical dealerships.

The all new Carcraft is a website featuring thousands of quality used cars, all available from independent dealers we know & trust from across the UK, all of whom have been through our rigorous approval process. Which means whatever car you choose on this website, you’re sure to be driving away happy.

Finding the right car near you couldn’t be easier!

Find below a sample of used cars available in Ceredigion.

Search for used cars in

Aberaeron Aberarth
Aber-banc Aberffrwd
Aberlerry Abermagwr
Aberporth Aberystwyth
Adpar Albro Castle
Alltyblaca Banc-y-Darren
Bangor Teifi Bethania
Betws Bledrws Betws Ifan
Beulah Blaenannerch
Blaenbedw Fawr Blaencelyn
Blaen-Cil-Llech Blaen-pant
Blaenpennal Blaenplwyf
Blaenporth Blaen-waun
Bont-goch or Elerch Borth
Bow Street Bridgend
Brithdir Bronant / Bronnant
Brongest Brongwyn
Bronwydd Brynafan
Bryngwyn Brynhoffnant
Bwlch-Llan Bwlch-y-groes
Caemorgan Caerwedros
Capel Bangor Capel Betws Lleucu
Capel Dewi Capel Seion
Capel Tygwydd Cardigan/Aberteifi
Cefn Llwyd Cellan
Cenarth Chancery/Rhydgaled
Cilcennin Cilgwyn
Ciliau Aeron Clarach
Cnwch Coch Cockshead
Coed y Garth Coed-y-bryn
Comins Coch Craig-y-penrhyn
Cribyn Croes-lan
Cross Inn Crosswood/Trawsgoed
Cwmbrwyno Cwmcoednerth
Cwm-cou Cwmerfyn
Cwmsymlog Cwmystwyth
Cwrtnewydd Devil's Bridge/Pontarfynach
Dihewyd Dole
Dolgerdd Dollwen
Dôl-y-Bont Dre-fach
Dyffryn Dyffryn Castell
Dyffryn-bern Eglwys Fach
Elerch/Bont-goch Felinfach
Felin-Wnda Ffair-Rhos
Ffostrasol Ffos-y-ffîn
Furnace Garth
Gilfachreda Glandyfi
Glanrafon Glanwern
Glan-y-môr Glasgoed
Glynarthen Goginan
Gorrig Gorsgoch
Gwbert Hafodiwan
Hawen Henfynyw
Henllan Horeb
Lampeter/Llanbedr Pont Stefan Llanafan
Llanarth Llanbadarn Fawr
Llancynfelyn Llanddeiniol
Llanddewi-Brefi Llandre
Llandyfriog Llandygwydd
Llandysul Llanfair Clydogau
Llanfarian Llanfihangel-y-Creuddyn
Llangeitho Llangoedmor
Llangorwen Llangrannog
Llangwyryfon Llangybi
Llanilar Llanio
Llanon/Llannon Llanrhystud
Llansantffraed/Llansantffraid Llanwenog
Llanwnnen Llechryd
Lledrod Llundain-fach
Llwyncelyn Llwyndafydd
Llwynduris Llwyn-têg
Llwyn-y-groes Llys-y-frân
Llywernog Maen-y-groes
Maes llyn Maes-bangor
Manian-fawr Morfa
Moriah Mydroilyn
Mynydd Bach Nanternis
Nantyronen Station Nebo
Neuadd Cross New Quay/Ceinewydd
New Row/Rhes Newydd Noyadd Trefawr
Noyadd Wilym Oakford/Derwen Gam
Old Goginan Panteg
Pant-y-crûg Parcllyn
Pen-bont Rhydybeddau Penbontrhydyfothau
Penbryn Penglais
Penllwyn Penmorfa
Pennant Penparc
Penparcau Penrhiw-llan
Penrhiw-pal Penrhyn-coch
Pentrefelin Pentrellwyn
Penybont Pen-y-garn
Pisgah Plas Gogerddan
Plwmp Ponterwyd
Pontgarreg Ponthirwaun
Pontrhydfendigaid Pont-rhyd-y-groes
Pont-siân Pren-gwyn
Rhippinllwyd Rhos Haminiog
Rhosygadair Newydd Rhos-y-garth
Rhyd Rhydlewis
Rhydowen Rhydroser
Rhydyfelin Salem
Sarnau Silian
Southgate Stags Head
Staylittle Strata Florida
Swyddffynnon Synod Inn/Post Mawr
Talgarreg Tal-sarn
Tal-y-bont Tan-y-groes
Temple Bar Trawsnant
Tre Taliesin Trefechan
Trefenter Trefilan
Treforgan Tregaron
Tregroes Tremain
Tre'r-ddôl Tresaith
Trisant Troedrhiwffenyd
Troedyraur Tynewydd
Tyn'reithin Tynygraig
Upper Borth Waun Fawr
Wenallt Y Ferwig
Y Gors Ynys Tachwedd
Ynyslas Ysbyty Cynfyn
Ysbyty Ystwyth Ystrad Aeron
Ystradmeurig Ystumtuen

Nearest 12 cars to Ceredigion